Posts

Showing posts from February, 2013

MEMBINA HUBUNGAN DENGAN KONSTITUEN

MEMBINA HUBUNGAN DENGAN KONSTITUEN           Perkembangan demokrasi di Indonesia memperlihatkan adanya dorongan pada pemerintahan rakyat. Rakyat mempunyai kedaulatan yang tertinggi, dengan sistem politik yang demokratis sehingga seluruh kebijakan dan aturan yang mengikat rakyat dilaksanakan dengan persetujuan rakyat. Pengaturan kedaulatan rakyat tidak dapat dibatasi oleh pemerintah tanpa persetujuan rakyat dan pemerintahan yang konstitusional. Kedaulatan rakyat ini harus diartikan dan diterapkan sepanjang waktu, bukan hanya ketika rakyat diperlukan, misalnya pada saat Pemilu.           DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara, dalam UU 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, lebih jelas diamanahkan tiga fungsi DPRD kabupaten/kota yaitu: Legislasi yaitu kewenang

Kampanye Gemar Membaca

Kampanye Gemar Membaca Apa itu Membaca ? Membaca merupakan kegiatan melihat serta memahami isi/materi dari apa yang ada dan yang tertulis di dalam suatu buku, maupun dokumen-dokumen tertulis. Membaca itu Penting! Membaca itu penting, khususnya bagi adik-adik semua, sebagai seorang pelajar kita wajib rajin rajin dalam membaca, entah itu membaca materi pelajaran, buku, majalah pendidikan, ensiklopedia, dan sebagainya.